Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΟΝ ΓΙΑ ΜΕΛΙ

Η εταιρεία μας διαθέτει εγκαταστάσεις με έγκριση και κωδικό από το Υπουργείο, για την τυποποίηση & συσκευασία των προϊόντων της. Διαθέτουμε όλες τις πιστοποιήσεις και τις απαιτούμενες άδειες για να βγει ένα προϊόν στην αγορά.

Αναλαμβάνουμε υπηρεσίες τυποποίησης και συσκευασίας μελιού ιδιωτικής ετικέτας (φασόν), τόσο σε μελισσοκόμους όσο και σε εταιρείες τροφίμων ή καταστήματα.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΟΝ ΓΙΑ ΚΗΡΗΘΡΕΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει νέα γραμμή παραγωγής φύλλων κηρήθρας με μεγάλο βάθος κελιού, ακρίβεια στις διαστάσεις και στο βάρος. Κατασκευάζουμε από καθαρό κερί μέλισσας 78-80γρ. σε συσκευασία 100 φύλλων.

Αναλαμβάνουμε υπηρεσίες φασόν. Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής κηρήθρας από δικό σας κερί, παρουσία σας.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΛΙΟΥ

Ερμηνεία Παραμέτρων

Σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών “το μέλι αποτελείται ουσιαστικά από διάφορα σάκχαρα, κυρίως φρουκτόζη και γλυκόζη, καθώς και από άλλες ουσίες, όπως οργανικά οξέα, ένζυμα και στερεά σωματίδια που προέρχονται από τη συγκομιδή μελιού. Το χρώμα του μελιού ποικίλλει από σχεδόν άχρωμο έως καφέ σκούρο. Ως προς τη σύσταση, μπορεί να είναι ρευστό, παχύρρευστο ή, μερικά ή ολικά, κρυσταλλωμένο.”

Οι αναλύσεις μελιού στοχεύουν στον προσδιορισμό των συστατικών του και κάποιων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του. Με βάση αυτά, μπορεί να γίνει ποιοτική αξιολόγηση. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι αλληλένδετα με το είδος και την φυτική προέλευση του εκάστοτε μελιού.

pH: Η ζύμωση του μελιού προκαλεί αύξηση της οξύτητας. Μέλι που έχει υποστεί ζυμώσεις, έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ελεύθερα οξέα. Η οξύτητά του δεν πρέπει να έχει τροποποιηθεί τεχνητώς.

Αγωγιμότητα: Η αγωγιμότητα ενός μελιού χρησιμοποιείται για διάκριση μεταξύ μελιού ανθέων και μελιού μελιτώματος. Τα ανθόμελα έχουν αγωγιμότητα μικρότερη από 0,8 mS/cm, ενώ τα μέλια μελιτώματος, όπως πευκόμελο, ελάτου και καστανιάς, έχουν αγωγιμότητα μεγαλύτερη από 0,8 mS/cm. Μέλι με αγωγιμότητα μικρότερη από 0,2 mS/cm θεωρείται ύποπτο νοθείας.

Υγρασία: Αναφέρεται στο ποσοστό νερού που υπάρχει στο μέλι και προέρχεται από το νέκταρ των φυτών. Χαμηλή περιεκτικότητα δυσκολεύει τον χειρισμό και ωθεί το μέλι σε γρήγορη κρυστάλλωση. Αντίθετα υψηλή περιεκτικότητα (>17%) καθιστά το μέλι ευαίσθητο σε ζυμώσεις. Η ζύμωση γίνεται αντιληπτή από ξίνισμα στη γεύση και φυσαλίδες – αφρό στην επιφάνεια. Φυσιολογικές τιμές υγρασίας κυμαίνονται μεταξύ 14 – 20%

Δείκτης Διαστάσης: Η Διαστάση (ή αμυλάση) είναι ένα από τα φυσικά ένζυμα που περιέχονται στο μέλι. Χρησιμοποιείται ως κριτήριο ποιότητας για τον εντοπισμό θερμικής επεξεργασίας. Η διαστάση, όπως όλα τα ένζυμα, είναι θερμοευαίσθητη και καταστρέφεται από τη θέρμανση, με αποτέλεσμα την μείωση ή έλλειψή της. Εξαίρεση αποτελεί το μέλι εσπεριδοειδών, στο οποίο η περιεκτικότητα σε ένζυμα είναι φυσικώς χαμηλή. Γίνεται συναξιολόγηση με το αποτελέσματα της HMF.

HMF: Η Υδροξυ-μεθυλο-φουρφουράλη (HMF) είναι μια αλδεΰδη που προκύπτει από την διάσπαση της Φρουκτόζης. Η διάσπαση αυτή πραγματοποιείται είτε λόγω θέρμανσης, είτε λόγω παλαίωσης και έτσι αποτελεί δείκτη τέτοιας διεργασίας. Ένα φρέσκο μέλι έχει χαμηλή ποσότητα HMF. Αντίθετα, μέλι με υψηλή ποσότητα υποδηλώνει πιθανή υπερθέρμανση και μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως βιομηχανικό ή μέλι ζαχαροπλαστικής.